Audit / Posudek

Energetický audit a posudek

Zpracováváme energetické audity a posudky dle vyhl. 480/2000 Sb. v platném znění.

Energetické audity budov

Velká část Vašich finančních prostředků mizí v nákladech za energie. Pokud chcete ušetřit, energetický audit se jeví jako ideální volba. Audit Vám přinese informace o dosavadním stavu využívání všech druhů energií v budově. Sami uvidíte, kde přicházíte o peníze. Poté připravíme seznam doporučení, která pomohou zbytečným výdajům zabránit.

Zákonná povinnost energetického auditu

Povinnost zpracovat energetický audit vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jestliže Vaše čísla spotřeby překračují zákonem stanovenou spotřebu energie, která je uvedena v prováděcí vyhlášce č. 480/2012 Sb. Energetický audit tedy musíte vypracovat, pokud překročíte:

● 1 500 GJ celkové roční spotřeby energie jako složka státu, krajů, obcí a příspěvková organizace
● 35 000 GJ celkové roční spotřeby energie jako fyzická a právnická osoba
● 700 GJ celkové roční spotřeby energie jako vlastník budov a areálů samostatně zásobovaných energií

Povinnosti pravidelného zpracování energetického auditu nejméně jednou za 4 roky se nevyhnete ani v tom případě, že jste podnikatel, který nespadá do kategorie malý nebo střední podnikatel, upravené v Doporučení 2003/361/ES.

Proč firemní energetické audity budov od nás
Naši auditoři jsou skutečnými odborníky s mnohaletou praxí a osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu. Výsledkem jejich práce budou Vaše úspory. S námi máte jistotu, že audit provedeme kvalitně, výhodně, rychle, konstruktivně a šetrně.